Email marketing

Email marketing เป็นเครื่องมือแสนประหยัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการทำ Direct Marketing ประเภทอื่น

ไม่ว่าจะเป็นการใช้จดหมาย ใบปลิว โบรชัวร์ การโทรสายตรง  การใช้ message ต่างๆ รวมไปถึงการให้เซลล์ไปพบเพื่อนำเสนอสินค้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนบริการหลังการขายได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะช่วย รักษาความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท, ทีม Customer Relation Support และลูกค้าแล้ว ยังช่วยสร้าง Brand และทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการบริการมากขึ้น การทำ Direct Marketing ประเภทอื่นนั้นวัดผลได้เพียงคร่าวๆ ว่ามีใครที่อ่านหรือปฏิสัมพันธ์กับเรามากน้อยเพียงใด  ส่งอีเมลไปถึงผู้รับจริงๆกี่คนอีเมลที่ส่งไปนั้นถูกเปิดอ่านกี่ฉบับ ข้อมูลเรื่องไหนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด วันเวลาที่ถูกเปิดอ่านมากที่สุด