เทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บที่ตอบสนองเป็นเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ที่ถูกนำมาใช้ให้มีการแสดงผลที่เหมาะสมกับเครื่องมือในการเข้าถึงเว็บนั้น

ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ที่แสดงผลจะถูกแสดงหน้าตาให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยการทำงานผ่าน CSS3 Media Queries

website

เนื้อหาและภาพทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อหาและภาพทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้จะแบ่งได้เป็นสามประเภทคือ

  • นื้อหาหรือภาพที่ได้ถูกสรรค์สร้างจากทางหน่วยงานโดยตรง
  • เนื้อหาหรือรูปภาพได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของให้เผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม
  • เนื้อหาหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ ถูกนำมาใช้ตามลักษณะของครีเอทีฟคอมมนส์ (creative commons) ตามแนวคิดการแผยแพร่อย่างเสรีที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ทางเราเชื่อว่าหน่วยงานในสถานศึกษาควรเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนนโยบาย การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่มีการโจรกรรมทางวรรณกรรม ไม่มีการ copy/paste เพราะเราเชื่อว่าจุดเริ่มต้นนี้จะเป็นการพัฒนาแนวคิดให้การทำงานที่ถูกต้องให้กับชนรุ่นหลังได้